Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Всички страници

Представяме


Инж. Руси Русев - носител на званието “Лесовъд на годината” за 2016 г.

Лесовъдът от Лудогорието

 

В пейзажа на Лудогорието няма величественост, но и няма еднообразност. Ако застанеш на някаква по- висока точка (300 м н.в. тук е най-високата), погледът получава простор да се разбяга във всички посоки. И да се спира ту върху обширни ниви, ту върху горски масиви, стадата коне (дали са от породата делиормански кон, не знаем), крави, овце. Лудогорието, което през 40-те години на XX в. е преживяло опита да се нарича Полесието, от който бързо се отказва, и през 1950 г. просто се превежда турското на-именование Делиорман, няма как да не се казва така. До XVIII в. хълмистата му гръд е покрита с гъста, „луда“ гора, която почти изцяло е изсечена. Когато през 1948 г. в Кубрат се създава Горско стопанство, обединило две ревирни лесничейства - в с. Тетово и гр. Кубрат, то започва да създава горите по оголените хълмове. Върне ли се горският свят, връ- ша се и животинският. Това е призванието на лесовъда. През 1963 г. в м. Деликюпек край с. Сеслав се открива първата фазанария за фермерно производство на монголски фазан, като първите яйца са дар от монголския пръв ръководител на българския пръв ръководител. Фермерното производство на фазана и разселването му сред природата е толкова успешно, че през 1973 г. се създава дребнодивечовото Ловно стопанство „Сеслав“, което по-късно претърпява няколко преобразувания и разширяване на територията си, като постоянно увеличава дивечовите си запаси. През 80-те години ловци от цял свят идват на т.нар. международен ловен туризъм, който по- късно се преименува в организиран. През 1990 г. ДЛС „Сеслав“ се обединява с ГС в гр. Кубрат и се образува Горско стопанство „Сеслав“, което просъшествува в този вид до 1999 г., когато се разделя на Държавно лесничейство - Кубрат, и фирма „Лудогорие лес“, към която преминава и ловната дейност. До образуването през 2001 г. на Държавната дивечовъдна станция „Сеслав“, в която от началото на 2005 г. се вливат Държавните лесничейства в гр. Кубрат и в гр. Исперих. Сега Държавното горско стопанство „Сеслав“, чиято администрация се намира в гр. Кубрат, е териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово, и заема плош 31 766 ха, като почти цялата територия - 30 087 ха, е залесена. Ползването на дървесина от държавните горски територии годишно е 39 191 куб. метра.
След 1999 г. държавата остава собственик на 38.69 %, а обшините - на 55.38 % горски територии. Обшина Кубрат, като най-голям собственик на територията на стопанството, е създала и свое предприятие за стопанисване на горите. Обшата плош на ловно- стопанските райони на ДГС „Сеслав“ е 8754 ха, разположени са в широколистни гори, които представляват два големи комплекса. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня и дребен дивеч - фазани и зайци. Най-големият трофей от благороден елен, добит на територията на стопанството, е с тегло 13.6 кг и оценка 238 точки по С1С. Годишно могат да се отстрелват до 10-15 благородни елена със средно тегло на трофея между 9 и 12 килограма. Чуждестранни ловци най-вече за това и идват в стопанството, като например г-н Мишел Ружон от Франция, който и тази година няма да пропусне слуката в „Сеслав“ за 11-и път. Един шастлив ловец - Юлиян Върбанов-Вър- банчето, заварихме при пристигането си в стопанството. Ловува за 9-и път тук, тръгва си със 7 трофея от сръндак, между които един със сребърен и един с бронзов ме дал - съответно с 118.45 и 106.55 точки по С1С.


Сградата на ДГС “Сеслав” и ловните домове “Фазан” и “Елен”

Базата за интензивно развъждане на дивеча БИРД е на плош 336 ха, където годишно могат да се отстрел- ват до 250-300 екземпляра дива свиня чрез лов на гонка или от чакало. Ловът на естествен фазан в природата е ограничен, но са създадени всички условия за групов лов на разселени фазани, които все оше, в много намалени обаче количества, се отглеждат фермерно в стопанството. Двата ловни дома - „Фазан“ и „Елен“, са поддържани старателно, но си искат модернизиране.
Това е кратката история на емблематичното стопанство от Североизточна България и една трета от тази история е личната и професионалната съдба на инж. Руси Русев - носител на званието „Лесовъд на годината“ за 2016-а.

Фермерното отглеждане на фазани