Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2019 година

140 години горска служба в България

Пълна хронология на административните промени и поредността на ръководителите

1. Вилхелм Сейд - началник на сектор "Надзор на лесовете" в Министерството на финансите (1883-1884 г.)
2. Михалаки Георгиев - началник на Отделение за горите на Министерството на финансите (1884 - февруари 1893 г.)
3. Стефан Дончов - началник на Отделение "Държавни, общински и частни гори" на МТЗ (1 септември 1893 - 31 октомври 1894 г.)
4. Стоян Брънчев - началник на Отделението на МТЗ (15 септември 1895 - 21 юли 1899 г.), началник на Отделение на горите, лова и риболовството в МЗДИ (1 април 1911 - 16 октомври 1913 г.)
5. Йордан Митрев - началник на Отделение "Държавни, общински и частни гори" на МТЗ (22 юли 1899 - 4 април 1903 г.), началник на Отделението в МЗДИ (август 1917 - юни 1918 г.)
6. Константин Байкушев - началник на Отделението (4 юли 1903 - 1 април 1911 г.), от 1908 - директор на Дирекция на горите, лова и риболова в МТЗ, началник на Отделението в МЗДИ (26 юни - 5 декември 1918 г.)
7. Стоян Брънчев - началник на Отделението на горите, лова и риболовството в новото Министерство на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) (1 април 1911 - 16 октомври 1913 г.)
8. Трифон Цачев - началник на Отделение на горите, лова и риболовството в МЗДИ (октомври 1913 - август 1917 г.)
9. Йордан Митрев - началник на Отделението в МЗДИ (август 1917 - юни 1918 г.)
10. Константин Байкушев - началник на Отделението в МЗДИ (26 юни - 5 декември 1918 г.)
11. Петко Марков - началник на Отделението в МЗДИ (5 декември 1918 г. - 1919 г.)
12. Георги Петров - началник на Отделението в МЗДИ (1919 - май 1920 г.)
13. Илия Стоянов - началник на Отделението в МЗДИ (май 1920 - 1923 г.,1932 - 20 май 1934 г.), директор на Дирекция на горите и лова в МЗДИ (16 февруари 1941 - 20 септември 1944 г.)
14. Петко Марков - началник на Отделението в МЗДИ (1923 - 1926 г.)
15. Димитър Григоров - началник на Отделението в МЗДИ (1926 - 30 април 1931 г.)
16. Тодор Куманов - началник на Отделението в МЗДИ (30 април 1931 - 1932 г.)
17. Илия Стоянов - началник на Отделението в МЗДИ (1923 - 20 май 1934 г.)
18. Щилиян Кондев - началник на Отделение за горите, лова и инспектората по рибарството в Министерството на народното стопанство (20 май 1934 - 15 май 1936 г.)
19. Димитър Загоров - началник на Отделение за горите и лова във възстановеното МЗДИ, от 1940 г. - Отдел за горите (15 май 1936 - 30 октомври 1940 г.)
20. Георги Сираков - и.д. началник на Отдела за горите в МЗДИ (1 ноември 1940 - 15 февруари 1941 г.)
21. Илия Стоянов - Директор на Дирекция на горите и лова в МЗДИ (16 февруари 1941- 20 септември 1944 г.)
22. Васил Серафимов - директор на Дирекция на горите, лова и рибарството в МЗДИ (20 септември 1944 - 1946 г.)
23. Юлий Михайлов - директор на Дирекция на горите и лова в новото Министерство на земеделието и горите (1947 - 1949 г.)
24. Георги Попов - министър на горите (3 януари 1949 - 21 септември 1951 г.), председател на Управление на горското стопанство към МС (21 септември 1951 - 3 април 1953 г.)
25. Акад. Мако Даков - председател на УГС към МС, на ГУГ към МС, на КГГП, министър на горите и горската промишленост (3 април 1953 - 9 юли 1971 г.)
26. Янко Марков - министър на горите и опазване на природната среда (9 юли 1971 - 17 юни 1976 г.), министър на горите и горската промишленост (17 юни 1976 - 24 март 1986 г.)
27. Инж. Иван Груев - председател на Асоциация "Горско стопанство и горска промишленост" (24 март 1986 - 1 април 1990 г.)
28. Инж. Лазар Пандев - зам.-министър на земеделието и горите, зам.-председател на Съвет по селско и горско стопанство към МС (1 май 1986 - 12 март 1990 г.)
29. Инж. Любен Ванчев - председател на Комитет по горите и горската промишленост към МС (1 април 1990 - 21 януари 1991 г.)
30. Проф. Иван Раев - председател на Комитет по горите към МС (21 януари 1991 - 8 октомври 1992 г.)
31. Ст.н.с. Николай Матаков - председател на КГ към МС (8 октомври 1992 - 14 юли 1993 г.)
32. Инж. Христо Тодоров - председател на КГ към МС (14 юли 1993 - 27 януари 1995 г.)
33. Д-р инж. Георги Стенин - и.д. председател на КГ към МС (27 януари - 30 март 1995 г
34. Инж. Валентин Карамфилов - председател на КГ към МС (30 март 1995 - 18 февруари 1997 г.)
35. Инж. Константин Икономов - председател на КГ (18 февруари - 2 юни 1997 г.), зам.-министър на земеделието и горите и началник на Национално управление по горите към МЗГ (2 юни - 2 декември 1997 г.)
36. Н.с. инж. Мирослав Якимов - и.д. зам.-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и началник на ГУГ (1 юни - 7 юли 1997 г.)
37. Инж. Добромир Добрев - началник на НУГ към МЗГАР (2 декември 1997 - 3 ноември 1998 г.)
38. Инж. Милко Станчев - зам.-министър на земеделието и горите и началник на НУГ (3 ноември 1998 - 15 септември 2000 г.), зам.-министър на земеделието и горите (15 септември 2000 - 25 юли 2001 г.)
39. Инж. Тони Кръстев - началник на НУГ (15 септември 2000 - 10 септември 2001 г.), изпълнителен директор на ИАГ (19 август 2014 - 8 март 2017 г.)
40. Д-р инж. Меглена Плугчиева - зам.-министър на земеделието и горите (3 септември 2001 - 8 ноември 2004 г.)
41. Инж. Илия Симеонов - началник на Национално управление по горите към МЗГ (10 септември 2001 - 25 септември 2007 г.)
42. Доц. Стефан Юруков - зам.-министър на земеделието и горите (2 септември 2005 - 25 септември 2007 г.), председател на Държавна агенция по горите към МС (25 септември 2007 - 29 юли 2009 г.)
43. Доц. Георги Костов - председател на ДАГ (29 юли - 23 октомври 2009 г.), зам.- министър на земеделието и храните (23 октомври 2009 - 8 септември 2011 г.)
44. Инж. Бисер Дачев - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите към МЗХ (23 октомври 2009 - 7 януари 2013 г.)
45. Инж. Красимир Каменов - и.д. изпълнителен директор на ИАГ към МЗХ (8 януари 2013 - 14 август 2013 г.)
46. Д-р инж. Валентина Маринова - зам.-министър на земеделието и храните (1 юли 2013 г. - 6 август 2014 г.)
47. Инж. Григор Гогов - изпълнителен директор на ИАГ към МЗХ (14 август 2013 - 14 август 2014 г.)
48. Доц. Георги Костов - зам.-министър на земеделието и храните (8 август 2014 г. - 26 януари 2017 г.)
49. Инж. Тони Кръстев - изпълнителен директор на ИАГ (19 август 2014 г. - 6 март 2017 г.)
50. Инж. Григор Гогов - изпълнителен директор на ИАГ към МЗХ (8 март 2017 г. до 19 септември 2018 г.)
51. Проф. Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните (2 февруари - 12 май 2017 г.)
52. Атанас Добрев - зам.-министър на земеделието, храните и горите (12 май 2017 г.)
53. Инж. Росен Попсавов - и.д. изпълнителен директор на ИАГ към МЗХГ (19 септември - 8 ноември 2018 г.)
54. Инж. Мирослав Джупаров - изпълнителен директор на ИАГ при МЗХГ (8 ноември 2018 г.)