Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2019 година

Лесовъдската колегия с почит към 140-годишната си история и с поглед в бъдещето

Наградените с отличията “Лесовъд на годината” и “Служител по контрола и опазването
на горските територии” за 2018 г. с официалните лица

В голямата горска България всяко кътче и всяка лесовъдска общност са достойни да бъдат домакини на официалното откриване на Седмицата на гората. Тази година лесовъдската колегия се събра в първия ден на април да отбележи началото на честванията, посветени на гората и нейните труженици, между две величествени планини - Рила и Пирин, в Благоевград, и бе посрещната в Драматичния театър "Никола Вапцаров". Домакин и организатор на събитието бе Югозападното държавно предприятие. Още във фоайето на театъра гостите имаха възможност да разгледат изложбата от 18 пана, посветени на трите годишнини, които лесовъдската колегия отбелязва тази година - "140 години горска служба в България", "120 години горски печат" и "110 години от създаването на Съюза на лесовъдите в България", и интересен щанд, подготвен от Професионалната лесотехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" - Банско, посветен на 70-годишнина на средното училище. Историята и постиженията на една от най-старите централни служби в България бе акцент в тържественото откриване на тазгодишната Седмица на гората (1-7 април), преминала под мотото "История и традиции в грижата за бъдещето на гората".
Присъстващите в залата станаха на крака да изслушат вълнуващата мелодия на "Хубава си, моя горо", изпълнена от фолклорната група "Веселина" към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Близо 9-хилядната горска колегия на България в Благоевград има свои пратеници за откриването на Седмицата на гората, сред които представители на МЗХГ, ИАГ, директори на държавните предприятия и техните териториални поделения и на регионалните дирекции по горите и поделенията на Агенцията, Лесотехническия университет и Института за гората, синдикати, браншови и неправителствени организации, ветерани и журналисти.
Сред уважилите горския празник бяха народният представител Александър Мацурев, заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова, областният управител на Благоевградска област Бисер Михайлов, председателят на Съюза на лесовъдите в България проф. Иван Палигоров, председателят на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработваща промишленост към КНСБ инж. Петър Абрашев. Празничното тържество бе споделено и от гостите от Северна Македония - генералният директор на Държавно предприятие "Македонски шуми" Зоран Гьоргиев и неговият заместник Борче Бойчовски.
С тържествено слово към присъстващите се обърна заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев (словото публикуваме на стр. 9). Колегията бе приветствана от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Мирослав Джупаров, който каза:
- За мен е чест да ви поздравя по случай Седмицата на гората - празникът на лесовъдската колегия и на всички, които обичат и се грижат за гората.
Регламентиран със Закона за горите от 1925 г., той започва с ентусиазма на учители, ученици, интелигенция, военнослужещи, които залесяват оголените планински склонове на страната ни наред с лесовъдите. Хиляди граждани се включват в благородното дело и по време на Седмицата на гората активно допринасят за увеличаване на зеленото богатство на страната, защото силите на лесовъдите не стигат.
Днес отново се изправяме пред българската общественост и пред колегията, за да направим обективна равносметка. Стигат ли ни силите и дали изпълнихме отговорността си - да пазим горите, да ги умножаваме и да не позволяваме на никой да посяга към това национално богатство. Отговорността българската гора да е пълна с живот, дивеч и птици.
Зад гърба си имаме забележителна история - изминаха 140 г. от създаването на централната горска служба, 120 г. от началото на горския печат и 110 г. от сдружаването на българските лесовъди. Сред гостите в залата са лесовъди ветерани, ръководители на горското ведомство през различните периоди от неговата дейност, които са създали тази история. Благодарение на хора като тях във времето, когато много от традициите се изгубиха, лесовъдската колегия успя да съхрани изконното си право да създава, отглежда и стопанисва високопродуктивни и жизнени гори.
Лично за мен, предполагам за повечето от колегите, да сме продължители на сътвореното от нашите предшественици е голяма отговорност и в същото време силна мотивация. Днес от нас се очаква много. Повишен е интересът на обществото към процесите в горите и към тяхното управление в световен аспект заради климатичните промени и екологичната им роля. Въпреки трудностите, въпреки превратностите на историята днес площта на горските територии се увеличава и достига 4 257 200 хектара. България е сред държавите с най- много и качествени гори в Европа. Горската територия на страната непрекъснато се изследва, инвентаризира и описва. Общото здравословно състояние на горите в страната е добро.
Като говорим за нашата вярност към честването на гората, на първо място отчитаме пред българската общественост количеството на новосъздадените гори. През 2018 г. приоритетно продължи залесяването на площите, засегнати от пожари и съхнене. Бяха залесени общо 16 000 дка, а за защита на горските територии от ерозия и порои са извършени общо 4873 дка противоерозионни залесявания. Проведени са отгледни сечи върху 47 824 ха, санитарни сечи - 35 287 ха, а подпомагане на семенното естествено възобновяване с 5640 хектара.
Взетите бързи административни мерки за разрешаването на проблема, който възникна преди 2 години вследствие на нападението на иглолистни култури от корояд, вече дават резултат - с 65 % са намалели площите, засегнати от вредителя, през 2018 г. в сравнение с предходната година, като обследваните засегнати площи представляват 60 630 дка спрямо 174 049 дка през 2017 година.
Увеличава се броят на проверките в горите, като за цялата 2018 г. в системата са извършени над 474 000, а от началото на 2019 г. горските служители от екипите на ИАГ, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и горските и ловните стопанства са направени 110 000 проверки. Наблюдава се положителна тенденция в събираемостта по влезлите в сила наказателни постановления.
Добрата статистика от миналата година при горските пожари, за съжаление, едва ли ще бъде повторена и през тази година, защото към момента вече има увеличаване на броя на пожарите, както и площта, засегната от тях, в сравнение със средния брой от предходните години. Сигурен съм, че и в момента наши колеги реагират на сигнали за възникнали пожари.
Нашите празници винаги са белязани от трудните делници. Да си лесовъд днес е не само гордост, но и много повече смелост и още повече отговорност! Да бъдеш лесовъд е не само професия, а житейски избор. Убеден съм, че нашето общество оценява по достойнство мисията на служителите в системата на горите, отдали знания и живот, за да го има това райско кътче, наречено България.
Убеден съм, че българската общественост и българските лесовъди заслужават своята вълнуваща Седмица на гората. Честит празник!
Присъстващите на тържеството бяха поздравени от Бисер Михайлов - областен управител на област Благоевград, който награди директора на ЮЗДП - Благоевград, инж. Дамян Дамянов с "Почетен плакет" на администрацията и от Красимир Живков - зам.-министър на околната среда и водите.
Поздравителни адреси бяха получени от президента на България Румен Радев, Н.Пр. д- р инж. Меглена Плугчиева - посланик в Република Черна гора, д-р Атанас Камбитов - кмет на Благоевград.
Официалните гости на събитието - зам.-министър Атанас Добрев, инж. Мирослав Джупаров, Красимир Живков, Бисер Михайлов и инж. Румяна Михайлова, връчиха традиционните награди "Лесовъд на годината" и "Служител по контрола и опазването на горските територии" за 2018 година. С най-високото лесовъдско звание "Лесовъд на годината" е отличен инж. Дамян Дамянов - директор на Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Негови подгласници станаха инж. Румен Начев - заместник-директор на Лесозащитната станция - Пловдив, инж. Цветелинка Пенчева - директор на ДГС - Ловеч (СЗДП - Враца), и инж. Станко Делиянчев - директор на ДГС - Смолян ( ЮЦДП - Смолян). С приза "За цялостен лесовъдски принос" бе награден инж. Тони Кръстев - началник на отдел "Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите" в ИАГ. Наградените получиха "Почетен знак" и сертификати, удостоверяващи отличието, от председателя на Съюза на лесовъдите в България проф. Иван Палигоров.
Носители на отличието "Служител по контрола и опазването на горските територии" станаха главни специалисти горски инспектори Пенчо Йорданов - РДГ - Велико Търново, Милко Субашки - РДГ - Ловеч, и Огнян Петков - РДГ - Бургас. Природозащитничката Любомила Кривошиева бе отличена за принос към опазване на дивата природа.
Изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Джупаров награди с юбилеен плакет, изработен специално за тазгодишната Седмица на гората - "140 години централна горска служба", редакцията на сп. "Гора" и нейния главен редактор инж. Борис Господинов. Списанието бе отличено и с "Почетен знак" на Съюза на лесовъдите в България "За цялостен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия", който бе поднесен от председателя на СЛБ проф. Иван Палигоров. "Почетен знак" на СЛБ и сертификат получи инж. Михаил Михайлов от Благоевград за приноса му към горския периодичен печат.
Богата културна програма изпълниха за гостите хорът на ансамбъл "Пирин" и студентският фолклорен ансамбъл на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Участниците в тържественото събрание посетиха реновирания със средства на Югозападното държавно предприятие криволинеен бараж на р. Хърсовска, който в първоначалния си вид е изграден през 1954 г., след катастрофалното прииждане на реката, и залесиха 60 фиданки топола в крайречното месторастене на територията на ДГС - Благоевград.