16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Какво налага издаването на извънредния брой на списание "Гора"?

Инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите

В Изпълнителната агенция по горите пристига информация от различни източници, че не се сигнализира навреме при откриване на трупове на умрели диви свине. За тях най- често сме уведомявани от земеделски стопани, пастири и други посетители на ловните територии, но не и от ловци. Това ни забавя с въвеждане на необходимите мерки, а едно такова забавяне неизменно води до инфектиране на нови по-големи територии
- Какво налага този извънреден брой?
- Списание "Гора" е издание на Изпълнителната агенция по горите. То е продължител на сп. "Лесовъдец", отпечатано за първи път преди 120 години. Списанието винаги е било чувствително към проблемите в горския сектор, запознавало е своите читатели с тях и е представяло становището на лесовъдската колегия, на отговорните държавни институции и опита в чужбина в развитието и управлението на горите. Българската лесовъдската колегия, когато се е налагало, е била единна, подхождала е отговорно и се е справяла успешно с възникналите предизвикателства. Затова заслуга има и списание "Гора" със своевременна и точна информация. Днес сме изправени пред ново изпитание - разпространение на заболяването африканска чума по свинете. Въпреки проведената засилена информационна кампания през последните няколко години българските ловци и немалка част от лесовъдската колегия все още не са убедени в пълна степен от необходимостта от намаляване на популацията на дивата свиня у нас като една от най- важните мерки за борба с разпространението на африканската чума по свинете (АЧС). По-голяма част от служителите в държавните горски и ловни стопанства, техните централни администрации в държавните предприятия, структурите на Изпълнителната агенция по горите, лесовъдите на свободна практика и много горски работници, които са основните читатели на сп. "Гора", упражняват и ловния спорт. Те са в постоянен ежедневен контакт с организираните ловци и посетители на горските територии. Извънредният брой на списанието цели да предостави повече информация и да запознае читателите с вирусното заболяване АЧС и разпространението му през годините, показвайки опита и мерките за борба в засегнатите страни, и чрез своите читателите тази информация да достигне до по-голям кръг от хора. Ще се даде възможност ловците да получат чрез списанието повече специализирана информация, която ще спомогне за затвърждаване в тях на убеждението за необходимостта от намаляване на популацията на дивата свиня чрез използване на всички начини и методи на лов, разрешени от действащото законодателство.
- Кои са най-актуалните действия в сегашната тревожна обстановка?
- Разрастване на разпространението на заболяването буди сериозна тревога. Създава се кризисна ситуация, като и промяната на обстановката е динамична. При установеното вече в страната заболяване от изключително значение за неговото ограничаване е да не се разнася вирусът от личните стопанства тип "заден двор" в гората и обратно. За тази цел съветвам и призовавам служителите и работниците в горите, ловците и всички други посетители в горите за извършване на неотложни дейности, определени с решение на областната епизоотична комисия, към стриктното спазване на правилата за биосигурност. Преди навлизане в горските територии превозните средства и обувките на лицата да се дезинфекцират с подходящ дезинфектант. След приключване на обходите и дейностите и напускане на горските територии отново е необходима дезинфекция на превозните средства, обувките и облеклото. Важно е да се сигнализират незабавно ветеринарно-медицинските и горските власти при откриване на труп на дива свиня или забелязване на диви свине с нетипично поведение. Навременното откриване на трупове на умрели диви свине, вземането на проби и тяхното загробване е от изключително важно значение за недопускане на разпространението на вируса от останалите диви свине, хищниците, някои видове птици и други. Сигнализирането за открити трупове е важно за наблюдението на движението на вируса и навременните и адекватни мерки. Своевременното загробване и дезинфекцията на мястото, в което е открит трупът, е отговорна и важна задача, от която зависи унищожаването на резервоара за африканската чума по свинете.
- На какво не се обръща достатъчно внимание? Къде има сериозни, без подценяване, мерки?
- В Изпълнителната агенция по горите пристига информация от различни източници, че не се сигнализира навреме при откриване на трупове на умрели диви свине. За тях най- често сме уведомявани от земеделски стопани, пастири и други посетители на ловните територии, но не и от ловци. Това ни забавя с въвеждане на необходимите мерки, а едно такова забавяне неизменно води до инфектиране на нови по-големи територии. Анализът на предприетите мерки показва - ловците в България не са убедени по категоричен начин, че трябва да има намаляване на популацията на дивата свиня като една от основните мерки за борба със заболяването.
Колеги ловци,
вие сами наблюдавате развитието на ситуацията и колко бързо се увеличават случаите на АЧС при дивата свиня! Убедени сме, че дивата свиня не е основният преносител на АЧС и че вирусът не влезе чрез нея в страната. Но навлязъл вече веднъж и инфектирал отделни индивиди от дивата свиня, вирусът изключително трудно ще бъде изкоренен и борбата ще бъде дълга и мъчителна. Тук е решаващата роля на българския ловец. Има безспорни научни доказателства за значението на високата плътност на популациите при дивата свиня за разпространението, макар и с малка скорост, на вируса на АЧС при различните видове нейни миграции. Намаляването на плътността на дивата свиня под 0.3 бр. на 100 хектара ловна площ със сигурност ще намали възможността за разпространение на вируса в нови неинфектирани ловни полета. Съответно лов в тези неинфектирани територии ще има съгласно действащото законодателство.
Уважаеми ловци и колеги,
Българският ловец винаги е бил национално отговорен и историята категорично потвърждава това. В тази кризисна за страната ни ситуация, заплашваща основния ловен вид в България и цял сектор от нашето животновъдство, какъвто е свиневъдството, нашите действия като отговорни ловци са от изключително значение. Убеден съм и вярвам, че всички ловци са готови да се включат още по-активно в борбата с АЧС и заедно да докажем, че, когато сме обединени, сме по-силни и можем в кратки срокове да се поздравим с успех.