Новият бройСъдържание

 


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Всички страници

Делнични срещи

Юндола - зеленият учебник

Директорът на УОГС инж. Величко Драганов

За Юндола казват, че е мястото с най-много слънчеви дни, кръстопът на четирите посоки - Велинград, Белово, Якоруда-Разлог, Куртово-Белмекен.
Красивата местност, където широките планински поляни се редуват с прекрасни иглолистни гори е мястото, където се срещат Рила и Родопите. Неслучайно избрано за Учебно-опитно горско стопанство преди 90 години. В далечната 1925 г. Министерството на земеделието и държавните имоти предоставя на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет за научни и учебни нужди държавната гора "Гешова планина". През 1936 г. е утвърден специален правилник за дейността на учебните стопанства към Университета и се набелязват перспективи за тяхното развитие.
От средата на миналия век, след създаването на подходящи условия за пребиваване на преподаватели и студенти, се поставя началото на провеждане на учебни занимания, стажове и практики. УОГС "Г. Ст. Аврамов" е обособено като звено на ЛТУ, база за провеждане на учебния процес при производствени условия и водене на научноизследователската дейност на преподавателите.
Днес тук си дават среща традицията и новаторството, опитът и експериментът, науката и практиката, а резултатите са жив учебник по лесовъдство.

Колективът с директор величко Драганов (вторият отдясно наляво на първи ред),
зам.-директор инж. Чавдар Устабашиев (отляво) и главен счетоводител Гинка
Михова (отдясно)