16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Всички страници

Интервю

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас ДОБРЕВ пред сп. "Гора"

Българската гора има добро бъдеще

Атанас Чавдаров Добрев е роден на 18 септември 1975 г. в София.
Висше образование получава във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", магистърска степен в специалността "Стопанско управление", през 2001 година.
От 21 март 2002 до 27 август 2007 г. работи в Държавен фонд "Земеделие" последователно като експерт, главен експерт и началник на отдел.
От октомври 2007 до юни 2008 г. е съветник на председателя на Държавната агенция по горите и и.д. парламентарен секретар на Агенцията.
От 17 юни 2008 до 17 август 2009 г. е изпълнителен директор на Национален фонд "Българска гора".
До 2013 г. работи в земеделския сектор, като от 11 юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар на Министерството на земеделието и храните.
На 15 юли 2014 г. е избран за изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, където работи до 1 септември 2014 година.
От 1 септември 2014 до 1 декември 2014 г. е директор на дирекция в Министерството на земеделието и храните.
От 1 декември 2014 до 12 май 2017 г. е зам.-изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
От 12 май 2017 г. е назначен за заместник-министър на земеделието, храните и горите, отговарящ за горския сектор.
Семеен, с две деца.

- Г-н Добрев, и това лято пожарите не отминаха горите на България. Какво предвижда Министерството да се направи за превенция и бърза реакция при възникване на запалване?
- Да, и през настоящата година въпреки многократните предупреждения, които ръководството на Министерството и аз лично в качеството ми на заместник-министър отправяхме чрез медиите към обществеността за стриктно спазване на противопожарните правила за безопасност в близост до горските и земеделските територии, въпреки мерките за превенция, пожарите в горски територии през летните месеци не ни подминаха и станаха основна тема на новинарските емисии.
От началото на годината до края на септември са регистрирани над 480 горски пожара на територията на цялата страна при общо засегнати над 45 000 дка гори. Броят е сравним с този за същия период на миналата година, когато пожарите са 490, като площта сега е намаляла спрямо миналата година, когато е над 60 000 декара.
За съжаление, сега изключително много нарасна площта на горите, обхваната от върхови пожари, и че те се разпространиха на близо 10 000 дка, което е доста над миналогодишните 7100 дка, и е над 6 пъти повече в сравнение с 2015 г., когато са едва 1500 декара.
Голяма част от изгорелите горски територии през тази година бяха засегнати при големия пожар, който възникна на територията на Държавните горски стопанства в Симитли и Кресна. Неговото гасене беше тежко и изискваше мобилизация на много хора и техника и продължи над 7 денонощия.
В потушаването активно участие взеха над 600 наши служители от държавното предприятие и регионалните дирекции по горите, на които искам да изкажа специална благодарност.
Само в този пожар бяха засегнати над 13 900 дка гори, като близо 6900 дка бяха унищожени от върхов пожар. Това се изразява и в драстичното увеличаване на преките щети от горски пожари, които включват разходите и за техниката, и за участието на нашите служители и колегите от МВР, както и за огромните щети върху природата и разходите, необходими за подпомагане на процесите на възстановяване на тези гори.
Същевременно, строго статистически погледнато, площта на засегнатите територии в последните две години е по-малка на фона на средногодишното опожаряване в страната от 2005 до 2015 г., когато средногодишно тя стигна до 110 000 декара.
Намаляването се дължи на по-силно подчертаната превантивна дейност и информираност на населението, която и ние настоятелно следваме, както и на вложените немалко финансови ресурси от страна на МЗХГ и МВР за закупуване на специализирана техника и за обучение за работа с нея на персонала, за създаване на доброволни формирования за реагиране при нужда. Отдаваме дължимото и на подобрената координация на действията с местните власти и когато е възможно, и с другите собственици на горски територии.
Избраният от нас подход намира приложение и в други страни, засегнати от горски пожари. В последното десетилетие в държави, в които това бедствие е в големи мащаби, започва да се признава, че наложеният до момента модел на финансиране на дейностите по опазване на горите от пожари е до голяма степен погрешен. Като пример се сочи, че влагането на финансови средства основно в сили и средства за потушаване на пожарите не дава очакваните резултати в Испания, Италия, Гърция, САЩ. Там над 80 % от средствата се изразходват за осигуряване на авиотехника и за ресурси за гасене на възникващи през годината горски пожари, а едва под 20 % се насочват за превенция и превантивни мероприятия в горски територии. Това ни дава основание да смятаме своя подход за креативен и възнамеряваме да го отстояваме и в бъдеще при вземане на управленски решения за начина на финансиране на дейностите по опазване и защита на горите от пожари. Това означава още, че е важно да се разпределя ресурс за превенция поне равен на този, който ще се влага в техника и средства за гасене, за да има по- оптимални резултати.

- Горските служители от всички държавни структури от началото на юни извършиха над сто хиляди проверки в горските територии. Каква бе тяхната цел и ще продължат ли занапред?

- Проверките категорично нямат временен характер. Напротив - отчетите показват, че дори в последната седмица броят им се е увеличил двойно спрямо предишните седмици предвид настъпването на отоплителния сезон и пика на снабдяването с дърва за огрев.
Нашите служители получиха още през юни разпореждане от настоящото ръководство да засилят контрола в горските територии, което е сред основните им задължения. Така че спазването му не може да има временен характер и е с цел трайно намаляване и ограничаване на незаконните практики в горите. Лично аз, в правомощията ми на заместник-министър, ще бъда безкомпромисен към неспазване на Закона за горите и на Закона за лова и опазването на дивеча както от страна на гражданите, така и от страна на нашите служители.