16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година

Представяме Държавно ловно стопанство “Шерба” - с. Старо Оряхово

Успехът и авторитетът се градят

“Хубавата гора” е в превод името на м. Шерба, приютила и наименовала първата в България Централна развъдна станция, създадена през 1930 г. с цел опазване и развъждане на благородния елен. От тук тръгва реаклиматизацията на този царствен вид дивеч за редица райони на страната. През 1938 г. е завършена 16-километрова ограда около 800 хектара. За десетина години са разселени над 100 благородни елена.
През годините мащабите на дивечоразвъдната дейност в тази хубава гора се увеличават многократ- но. Станцията прераства в Държавно ловно стопанство „Шерба“, което става водещо не само в България, но и в Европа. Да си ръководител или служител на „Шерба“ винаги е било, а и сега е от най-авторитетните позиции.
През 1973 г. към ловното стопанство преминава ГС - Горен Чифлик, а през 2012 г. - ДГС - Старо Оряхово. Целта е да се осигуряват възможно най-добрите условия за развитието на дивеч. Природните дадености, спокойствието, хранителната база са благоприятни не само за увеличаване на числеността на животните, а и за формиране на трофеи със завидни екстериорни и трофейни качества. Много ловци от Европа и от света познават България чрез „Шерба“.
След преминаването на ДГС - Старо Оряхово, към ДЛС„Шерба“започва нов етап, който историята на Ловното стопанството отбелязва като четвърти. Въпросът бе дали това обединяване ще бъде успешно, или не - както се получи при някои други обединени горски структури. Това бе и поводът ре-дакцията на сп. „Гора“ да надникне в делника на ДЛС „Шерба“ шест години след новото начало.

Администрацията на ДЛС “Шерба” - с. Старо Оряхово, с директор инж. Йордан Радославов
(в средата). Вляво от него са инж. Слави Златинов - зам.-директор, Валя Стойчева -
гл. счетоводител, инж. Радослав Радев и инж. Атанас Атанасов - зам.-директори на стопанството