Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година

Уважаеми Читатели на списание “Гора”,
Уважаеми колеги от лесовъдската гилдия,
Уважаеми любители и пазители на българската гора

На прага сме на Новата 2018 година. Още една година, която очакваме да ни направи по-добри, по-човечни, по-щастливи в личен план и да ни даде професионалния шанс да бъдем отговорни и щадящи към българската природа, за която имаме призванието и привилегията да се грижим и работим.
Горите на България са едно от най-ценните ни богатства като нация и затова грижата за тях е въпрос на чест и достойнство. Тя е висока отговорност и дълг!
Грижата за горите изисква постоянство, търпение, любов. Затова на първо място в навечерието на Коледа и Нова година искам да Ви благодаря за Вашите ежедневни усилия да давате на българската гора именно своята любов, грижа и надежда за бъдещето. Зеленото и добро бъдеще на България!
Надявам се заедно да се опитаме да продължим да съхраняваме и множим горското богатство и да преодоляваме трудностите при опазването му. Задача, сложна и трудна, но и възможна. При повече воля и морал! Имате нашата подкрепа! Подкрепата на екипа на Министерството на земеделието, храните и горите, който е поел тежката задача да утвърди професионалното стопанисване и охрана на българските гори.
От 1 януари страната ни ще бъде дом на Съвета на Европейския съюз и ще го председателства. Поставили сме си много големи и амбициозни задачи. Водеща сред тях е да отстояваме българския интерес при дебатите за новата Обща селскостопанска политика след 2020 година. Нейният успех обаче може да бъде гарантиран само при стриктно спазване във всяка от страните на екологичните норми и правила за опазване на европейската природа! Именно в този план ще работим и през следващата година за гарантиране на общия интерес на всички страни членки на Съюза за съхранение, опазване и умножаване на общоевропейския горски ресурс. Това задава стабилна и устойчива перспектива на дългосрочната рамка за развитието на нашия горски сектор като неделим елемент от общоевропейския горски процес.
Всичко това може да бъде постигнато само заедно при прилагане на устойчиви политики и при спазване на добри практики при стопанисването на горите, непримиримост към нарушенията, висока лична отговорност и професионализъм!
Желая на всички Вас и семействата Ви здраве, щастие, късмет, успехи и берекет да Ви съпътстват през Новата 2018 година!

Атанас Добрев,
Заместник-министър на земеделието, храните и горите