Новият бройСъдържание

 


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Всички страници

Учебно-опитната гора в м. Юндола се простира между 1000 и 1800 м надморска височина.
Площта на стопанството е 5129.6 ха, от която 4822.2 ха залесена. Основни дървесни видове са белият бор (36 % от ГФ), смърчът (29 %), елата (32 %) и букът (3 %). Общият запас с клони възлиза на 1 771 140 м3, а средният годишен прираст - 21 339 куб. метра. Средната възраст на насажденията е 83 години.
Първото ни впечатление от стопанството е административната сграда, построена в алпийски стил през 40-те години на миналия век, днес след ремонт изглежда като нова. В близост до нея е запазил красотата си, макар и ощетен от времето, един от първите лесничейски домове в Родопите и страната, чийто строеж е завършен през 1911 година. Директорът - инж. Величко Драганов, ни споделя чудесната идея старият лесничейски дом да се превърне в музей на горското дело.
На разположение на студенти, преподаватели и гости е учебният комплекс, най-новата сграда на УОГС, строена през 90-те години на миналия век, която разполага с лаборатории, учебни зали, хотелска част със 150 легла, ресторант, банкетна зала, спа и развлекателен сектор. Условията са отлични както за практиките на студентите, така и за гостите, които търсят чист въздух, тишина и спокойствие, както и туристически атракции. В зимните месеци на разположение е скипистата в м. Старина, а целогодишно можете да се наслаждавате на конна езда, вело- и пешеходен туризъм по чудесните планински маршрути. Ако изберете разходката сред природата, не бива да пропускате защитената местност Филибелийска поляна, която ще ви подари чудесен изглед, ще ви предложи и място за пикник, а информационните табла ще ви разкажат за природния феномен Седемте братя - смърчови дървета, сраснали в основата си, както и за находището на планинския божур. В далечината се виждат дивечовите ниви, а още по- нататък е рибарникът. Тук студентите от специалност "Алтернативен туризъм" преминават практиките си по лов и риболов, за целта е изградено и учебно стрелбище.

 

Административната сграда Старият лесничейски дом

Пак на Филибелийска поляна се издига и семепроизводствената градина от обикновен смърч. На много места по пътя директорът инж. Драганов ни показва опитни площи, заложени в полза на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехническия университет. Сред тях са създадените географски култури за проверяване на растежа и производителността на иглолистните видове от различен произход. Заделен е специален опитен участък във водосбора на Бъзенишки дол, където е изградена система от съоръжения (лимниграфни станции) за измерване на дебита на водния отток при различни природни и производствени условия. В района на м. Старина е построена и мониторингова станция към БАН. Разбира се, зад този прекрасен пейзаж се крие и целогодишна усилена работа. Към тази мисъл ни завръща санитарната сеч на короядно петно, край която преминаваме в м. Юрушка падина. Секачът-извозвач Джафер Арифов, на когото случайно попадаме, е работник на стопанството, един от 36-те заети в дърводобива, разпределени в бригади.