Новият бройСъдържание

 


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Всички страници

При наличието на собствени работници и техника най-бързо се реагира при природни бедствия, снеголоми, снеговали, разчистване на пътища, обяснява предимствата инж. Драганов. "Има интерес към отдаване на дърводобива от страна на фирми, но смятам, че работещата схема е горското стопанство да извършва тази дейност, иначе се губи смисълът на лесовъдството" - категоричен е той. В стопанството е запазен извозът с волове, разполагат с коне и собствена специализирана техника за добив на дървесина и извоз - трактори, модерен камион, оборудван с ремарке и товарачна система, както и за косене и балиране (около 12 т сено годишно за изхранване на впрегатните животни). Разполагат и с техника за направа на пътища, въпреки че тук пътната мрежа е много добре развита и се налагат малки отсечки за скъсяване на извозните разстояния. Дървесината се продава предимно от склад на партиди, като всяко тримесечие се организира явен търг за фирмите, а една част се продава свободно с одобрен ценоразпис. "Нашите цени на облата дървесина са най-високи в региона, но заради добрата пътна мрежа и организация сме атрактивни за клиентите" - обяснява инж. Драганов. Годишно се добиват близо 21 500 м3 лежаща маса, от които едра приблизително 12 000 м3, средна - около 3000 м3, дребна - около 500 м3, дърва - около 6000 куб. метра. Местното население се снабдява с дърва за огрев основно от стопанството, като събира суха и паднала маса или отглежда млади насаждения под контрола на горските служители. Облата дървесина, към която няма интерес, се транспортира в цеха за преработка на дървесина, където месечно се преработват до 250 куб. м, произвеждат се основно ламперия, дъски, греди, детайли. УОГС е сертифицирано по ISO 9001:2008 за управление на качеството, но засега не притежава горска сертификация. "Проучваме дали ще бъде нужна цялостна сертификация на стопанството, тъй като сега сертифицираната продукция не е с по-висока цена, а процедурата е скъпа. Обмисляме частична сертификация, която да засяга само продукта" - споделя директорът. Иначе инвестициите в дървопреработването не спират - миналата година е закупен двойнообрязващ циркуляр, изградена е съвременна аспирационна система, разполагат с модерна сушилня. Оборудван е цех за преработка на сух фасониран материал. В съседния мебелен цех пък се изпълняват поръчки за мебели от масив. На територията на цеховете се намира и машинно-ремонтната работилница, която поддържа големия автопарк.
От взаимен интерес е, че в района на стопанството все още има достатъчно работна ръка сред местното население. Общо 130 души работят на 8-часов трудов договор. На това се дължи и фактът, че стопанството е запазило всички дейности, традиционни за горските стопанства до средата на 90-те години. Местното население е включено и в лесокултурната дейност - всяка година на ротационен принцип се наемат жени от едно от трите села - Юндола, Света Петка и Пашово, за да се осигури заетост на местните хора. Залесяванията на територията на УОГС не надхвърлят 20 дка годишно, като за учебни цели всяка година се осигуряват терени за студентските практики по почвоподготовка и залесяване.
Стопанството има отлично поддържан и богат на видове разсадник, разположен на площ 20 дка, в който годишно се произвеждат около 50 000 фиданки от смърч, бял бор, ела, както и декоративни видове за озеленяване. Тук се провеждат множество краткотрайни и дълготрайни опити. Можете да видите алпийски кедров бор, присадка на сребрист смърч, както и семенищни фиданки от вида, присадки на арония. Опитите с арония започват преди 25 години, а сега към разсадника е създадена нова плантация от 10 дка храсти, от които миналата година са добити 9 т плод. Отглеждат се също ягоди, малини и касис, земна ябълка, мурсалски чай, заложен е опит с американска боровинка.
Ако сте в района на Юндола, си заслужава да обърнете внимание не само на растителното богатство, но и на животинското многообразие, като посетите изградения зоокът. Тук се намира и базата за интензивно развитие на дивеча на площ 230 ха, която обитават елен лопатар, муфлон и дива свиня. По линия на организирания ловен туризъм се ловува само на чакала в оградата. Миналата година на територията на стопанството е отсреляна дива свиня със златен медал, лопатар - със сребърен, и муфлон - с бронзов. Продадени са над 50 животни за разселване, основно дива свиня. Тук се осъществяват и практиките по ловно стопанство на студентите от Лесотехническия университет. Учебно-опитното горско стопанство "Г. Ст. Аврамов" - Юндола, такова, каквото го видяхме днес, не прилича на никое друго стопанство в страната. По-особеният статут като учебно звено на ЛТУ, както и съхранената цялостна система на горското стопанство го превръщат в зелен учебник, който вдъхновява професионалистите, а и любителите на природата.

 

Юлия СЪБЧЕВА
Снимки Йордан ДАМЯНОВ
Борис ГОСПОДИНОВ