Новият бройСъдържание

Горещият юни премина под знака на разгорещена горска тема и по-конкретно да бъдат или да не бъдат приетите от Парламента нови поправки в новия Закон за горите.
За лесовъдската ни история този Закон ще остане като "революционен", защото променй над столетно статукво, отделяйки - включително и институционално, контролната от стопанската дейност.
В реда на нещата е да продължава адаптирането на горския сектор, отговарящ за една трета от територията на страната. Въпроси, свързани със стопанисването на частни и общински гори, с гори на юридически или религиозни лица и организации са в процес на разясняване. Въпросите на взаимоотношенията между държава и предприемачи, добиващи и търгуващи с дървесина, също търсят оптимален и приемлив за всички заинтересовани отговор.
Лесовъдската колегия от своя страна винаги е била наясно как трябва да се стопанисват горите. Само около това кой и как да ползва горски терени днес се разгоряха бурни страсти, прераснали в шествия и митинги и последвани от президентско вето върху горски закон - неща не съвсем обичайни за горската тема и история като цяло.
За 133 години от съществуването си горският сектор си е създал авторитет на служба с ред и дисциплина. Този авторитет е изграждан от поколения лесовъди и държавни мъже, милеещи за националното ни горско богатство. Е, имало е и случаи, когато към него са се протягали интереси вместо с фиданка с брадва в ръка, но в крайна сметка разумът и консенсусът са надделявали. В противен случай България нямаше да бъде като китна градина сега, а както преди - опороена, без гори и с ерозирали планини.