Поредните избори в България вероятно ще бъдат началото на поредни промени. Статистиката за горския сектор сочи, че от създаването си през 1879 г. като самостоятелно управление той преминава през 27 промени, или средно по една на всеки 5 години. През преходния период - от 1989 г. до днес, или за 24 години, промените на централното горско ведомство са 6. Два са новосъздадените Закони за горите, междувременно променяни и допълвани десетки пъти. Общо ръководителите са 38, като през последните 24 години те са 18. Подробно тези неща са публикувани в бр. 3/2012 г. на сп. "Гора".
Почти всички досегашни преобразувания са правени с позитивни обещания, които след поредната смяна на властта са отчитани като събития с негативни последици в една или друга посока. В изцяло реформирания от две години горски сектор отново се задават въпроси, свързани с неговото бъдеще. Различните политически сили са с различни визии за развитието му, в което няма нищо необичайно. Обичайно обаче стана трансформациите да облагодетелстват едни за сметка на други и все повече да се дават приоритети, свързани не с лесовъдството, а с насъщни нужди или пазарни и не дотам пазарни щения на бизнеса.
За отминалите 134 години горската история поне това подсказва, че, за да бъде секторът устойчив, на горите трябва да се гледа като на възобновим, но не неизчерпаем ресурс. Възобновяването или създаването на една гора трае над 100 години и през това време трябва да се отглежда и стопанисва по един единствен "закон" - този на лесовъдството. Но историята и това ни е оставила като факт - политиците се сещат за този "закон" едва след като ресурсът бъде изчерпан.