От отчета за пожарите през миналата година научаваме, че те са в пъти по-малко в сравнение с предходната. Върховите пожари също са много по-малко благодарение на бързата намеса на горски служители, пожарникари и доброволци, които не допуснаха прерастването на запалванията в горите в пожари с унищожителни последствия.
В това няма нищо ново. До лятото на 1999 г. приоритет на горските стопанства през пожароопасния сезон бе именно бързото ограничаване и потушаване на запалванията и низовите пожари. След тогавашната реформа, оставила стопанствата без техника и хора, а страната без горски власти, пожарите станаха "обективно" ежедневие за България. Стигна се дотам, че заговорихме за "феномени" - есенни, зимни и раннопролетни пожари, и че за това е виновна промяната на климата. В действителност не е така - ако не се палят стърнища и ливади, ако запалванията поради небрежност има кой бързо да ги овладее, ако населението помага в превенцията, пожари в горите почти няма да има.
От диалога между министерството и неправителствени и бизнес организации стана ясно, че на всички нерешени или конфликтни въпроси могат да се намерят отговори с консенсус. Стига да се търси диалог и никоя от двете страни да не налага претенции или да изисква действия, които на този етап на развитие на икономическия и обществения живот са неосъществими или преследват корпоративни или корупционни цели. И в това няма нищо ново, но защо не се прави? Антагонизмът се трупа, пожарите унищожават природата и сякаш нетрудно проумяваме, че всичко е за наша сметка.