Отново сме пред прага на Седмица на гората, която лесовъдската колегия, горските труженици и българската общественост ще отбележат за 89-и път. Приобщаваме обществеността, защото тя се "сеща" за добрините на горските именно през дните на Седмицата. През останалото време служителите в зелени униформи са обект по-скоро на негативно отношение, защото сечели горите или защото са засаждали "факли" (иглолистни дървета), които лесно горели в пожари. Нерядко лесовъдите са "виновни" за някоя суша, воден режим или наводнение, изсъхнала гора, снеголом или ветролом, за недостатъчно дърва за огрев или суровина за някой завод. Преживели са и такива абсурди като обвинения в саботаж при овладяването на Космоса (виж анкетата).
В същото време няма друга професионална гилдия, която да е оставила толкова ярка позитивна следа от своята дейност. Неслучайно преобразяването на България от една от най-ерозираните страни в Европа в китна градина се нарежда сред значимите събития през XX век.
След 135 години от създаването на националната горска служба в България има повече гора от всякога. След 115 години от появата на първите горски списания гилдията има голяма, богата, подредена и пълна библиография. След 105 години от създаването на лесовъдското сдружение имаме устойчива на превратностите на времето професионална организация с признат международен авторитет. Затова нека да прекрачим горди през прага на нашата Седмица!