Новият бройСъдържание

Тази година празникът на гората започна на 1 април с достойно отбелязване на 135 години от създаването на централната горска служба. Тържествата бяха в Бургас и включваха отбелязването на 120 години регионална горска служба и 105 години Съюз на лесовъдите. Паметната плоча с трите годишнини, юбилейната книга за горите в региона и засадените дръвчета ще напомнят за направеното днес.
Тазгодишната Седмица на гората бе една от най-динамичните и богати на събития. Обществеността сякаш приобщи вече трайно съдбините на гората към своите, като най- активни отново бяха учениците, много от тях членуващи в екоклубове. Именно тези клубове са нашата надежда подрастващите да разберат, че българската гора не е дар Божи, а е създавана и обгрижвана с много труд и обич не само от служителите на зелената емблема, а и от поколения граждани, вече баби и дори прабаби и дядовци на днешните млади хора. Именно тази приемственост трябва да се запази и открои в бъдеще и най-вече догодина, когато се навършват 90 години от учредяването на Празника на залесяването, прераснал впоследствие в Седмица на гората.
Тази година говорехме за гората почти две седмици. Но това не е прецедент в горската ни история. През 1940 г. Седмицата също започва на 1 април, официално обявена по Радио "София", с присъствие на първите държавни мъже и завършва на 14 април. Поводът е 15-годишнината от началото на горския празник.
Подобни празници трябва да бъдат откроявани, защото през тези дни се синтезира направеното през хилядите делници. Измеренията за България са над 15 млн. дка нови гори, преобразили коренно и трайно родната ни природа.