От началото на демократичните промени нито едно правителство не е работило за заздравяване на държавата, отчитат социолози. Затова и жизненият стандарт на гражданите на тази държава е най-нисък. Незаздравени се оказаха и стените на редица язовири и микроязовири, водата от които потопи градове и села. Нездравият контрол към предприятията от частния сектор, освен че дава ръст на сивата икономика, създава предпоставки и за трагични инциденти. Статистиката отчита, че има ръст и в други сектори: престъпността, особено битовата, неграмотността, безработицата, обирите - дори на цели банки, което обаче за нас не е новина. Хазната е празна, не само защото не постъпват данъци, а и защото печелившите държавни предприятия отдавна са в частни или в държавни - но на други държави, ръце. Ръст в залесяването на нови гори също няма, но ръст на незаконния дърводобив вероятно има. Тревожно се увеличават площите на изсъхващите насаждения и на амортизираните противоерозионни съоръжения. Всеки, който е идвал на власт, говори в бъдеще време, което така и не става сегашно. Да се оповаваме ли на Бога, или на късмета? Ново правителство - нов късмет. Нещо като "Спорт тото". Но дори и Библията не съветва хората да се оповават само на Господ и на късмет. А да работят, да не крадат, да не лъжат ...