16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Тя е юбилейна и знаменателна за нас - през 1925 г. е приет най-полезният Закон за горите, просъществувал цели 22 години и поставил основите на редица емблематични за горите събития. Преди 90 години се провежда първият Празник на залесяването, който скоро прераства в Седмица на гората. Благодарение на нея обществеността опознава съзидателния труд на лесовъдите, активно се включва в залесяванията и пренася през десетилетията един урок, че нацията ни може да бъде единна, когато делото е народно. Създават се над 15 млн. дка нови гори. Достигнали своя житейски максимум, днес някои от тези гори съхнат, изпълнили своята мисия да спасят от ерозия планинските склонове. На тяхно място ще израстват нови гори.
Тази година отбелязваме 90 години от началото и на висшето лесовъдско образование. Благодарение на него България създава своя школа от поколения лесовъди, съхранили уникални природни дадености и преобразили облика на страната. Какво могат да споделят днешните наследници на родната лесовъдска наука и практика? Преди всичко гордостта от своята история, която и през отминалата година ни даде повод за това, когато отбелязахме 135 г. централна горска служба, 100 г. съсловна организация и 115 г. горски печат. Да отбележат подобаващо юбилейната 2015 г. и най- важното - да оставят запомняща се следа от своята дейност.
С пожелание за мирна, здрава и ползотворна Нова година!