Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Отминаващото полугодие се отличаваше от предишни по това, че темата за горите бе актуална и почти ежедневно разисквана. Било то за забрани за износ на дървесина, действия срещу незаконни сечи, за недобро или добро стопанисване на гори. Наред с упреците срещу горските много дискусии се проведоха и в тяхна защита - все пак лесовъдската гилдия е тази, която успя за по-малко от век за преобрази България от страна с опороени и обезлесени планини в китна градина. Изключително висока бе и обществената активност в защита на горите, и то не само на думи. Хиляди граждани, младежи и ученици участваха и подкрепяха идеята да се садят дървета.
За да има една държава въздух и вода, трябват гори, много гори. В България още преди 90 години е законово определен ден за залесяване, наречен Празник на залесяването! От тогава са създадени над 18 млн. дка нови гори. Стотици хиляди доброволци са залесявали милиони фиданки върху милиони декари земя.
Днес по света много държави също се опитват да възстановят горите си. Мотивират гражданите си и дори повече - масовите залесявания вече се вписват в Книгата на рекордите на Гинес. На 16 май Еквадор печели приза с 647 250 залесени дървета от 44 882 души. Залесени са 20 000 дка площи. Но на върха все още са Филипините със залесени за един ден 3.2 млн. фиданки през септември 2014 година.
По света създават гори на мястото на изсечените и опожарените. Ние това сме го направили. Сега трябва да пазим горите си от изсичане и опожаряване и да възстановяваме унищожените от природни бедствия или болести насаждения. Професионално и с подкрепата на обществеността.