Природните бедствия в горите на България винаги са поставяли на изпитание лесовъдската колегия. От 1893 г. до сега само в Рило-Родопската област са регистрирани 35 ветровала, като този от 1961 г. е най-ужасяващият. За минути смерч поваля гората на площ с дължина близо 40 км и широчина над километър. Дърводобивници от цялата страна няколко години работят за бързото удвояване на повалената дървесина, за да не се допусне нейното похабяване и появата на болести. Бедствия от лед и сняг също съпътстват делника на лесовъдите. През ноември 2007 г. в района на Витиня, Ботевград, Етрополе и Своге за една нощ са повредени дървета на площ над 6300 ха и обем близо 350 000 м3. През октомври 2011 г. на територията на ДГС - Средец, са повалени от ледолом 226 000 м3 на площ от 5900 ха. Тази зима са унищожени гори на площ над 5000 ха в 7 стопанства от СЗДП - Враца.
Мащабите на пораженията от снеголоми и снеговали от март т.г. в 32 стопанства от ЮЦДП - Смолян, са стряскащи - засегнати са над 54 000 ха с повалена над 1.2 млн. м3 дървесина.
Кой, кога и как ще успее да се справи с бедствието, и то така, че повалената дървесината да не се похаби и да не стане огнище на болести и зарази? Изпитанието за лесовъдите в региона е огромно и надали може да се осмисли и проумее от широката общественост.
В същото време в цялата страна по една или друга причина съхнат гори, достигнали своя жизнен предел.
През ХХ в. укротяването на пороите и овладяването на ерозиралите български земи бе почти немислима задача, която обаче лесовъдите изпълниха с чест и професионализъм.
Началото на ХХ1 в. поставя акцент на борбата с природните нарушения и съхненето.
Ще се справи ли колегията с тези предизвикателства?
Несъмнено!