Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Емблема за емблемата Седмицата на гората, която вече има 91-годишиа история, винаги е била емблема на съзидателното начало на лесовъдската колегия, емблема на ентусиазма на обществеността при преобразяването на България в китна зелена страна.
Създаването на постоянно лого "Седмица на гората", конкурсът за което бе обявен в началото на март, ще спомогне за нейното ясно идентифициране в общественото съзнание. Как контурите на емблемата ще въплътят подвига на лесовъдите и обществеността при създаването на над 18-те млн. дка нови гори е въпрос на умел графичен дизайн. Започнала като Празник на залесяването, Седмицата и до днес запазва атмосфера на празничност и заслужава свой запомнящ се знак.
Колко поколения българи, различни правителства, дори обществено-икономически строеве се смениха за тези 90 години, които, сравними с гората, не са достатъчни за един неин живот? А Седмицата на гората пребъдна, което само по себе си заслужава поклон.