Топлата и сравнително безснежна зима сякаш помага за по-бързото усвояване на изсъхналите насаждения - дейността с най-голям приоритет за горския сектор днес. В същото време бурни ветрове отново повалиха хиляди дървета, най-вече в Смолянско, които също трябва бързо да се усвояват. Ситуацията в горите в много райони на страната действително е форсмажорна и изисква свръхусилия от лесовъдската колегия. Бързите и безкомпромисните действия срещу короядите и болестите в съхнещите и застрашените гори се координират постоянно от Кризисния щаб към министъра на земеделието, храните и горите. Тази, 2018 г., ще бъде решаваща в битката срещу вредителите.
Всъщност тази "битка" е следствие от друга, водена почти век от лесовъдите - срещу ерозията. Тя бе безапелационно спечелена с укротяването на над 2200 пороя и залесяването на близо 8 млн. дка противоерозионни гори.
Голяма част именно от тези гори сега загиват. Не може да искаме да са дълговечни на сухите и нелесопригодните месторастения, на които са създадени. Но можем да им "благодарим" и да ги заменим с нови, за да не се допусне ерозията отново да се настани. 2018-та ще бъде и година на начало на мащабно възстановяване на горите било то по естествен, или по изкуствен начин. Година, с принос за бъдещето.