От няколко години горската педагогика вече стана част от политиката в областта на горите. Провеждат се обучения в различни части на страната, стана и учебна дисциплина в Лесотехническия университет.
Преди доста време в университетите, тогава висши училища, се изучаваше извънфакултативно педагогика и психология с цел придобилите тези знания да стават учители. Сега идеята е да се образова обществеността. Чрез децата, които един ден ще станат родители и ще предадат наученото на своите деца, а те на своите. За да се изгради и утвърди в нацията едно градивно отношение към гората и природата, така както е в държавите от Европейския съюз. В Полша например на територията на всяко регионално управление по горите има зелено училище с дендрариуми, зали за обучение и сбирки от растения и животни. Да не говорим за Австрия, Финландия, Дания и други страни, в които горската педагогика е част от националната образователна система.
Тази пролет похвално и повсеместно се проведоха срещи с познавателна и информационна стойност с деца от различни възрастови групи. Емоциите и наученото те "занесоха" в своите семейства. Равносметката е, че за няколко месеца хиляди българи се докоснаха до познание как се създава и отглежда гора и застанаха по-близо до разбирането защо да пазим и създаваме живота и зеленото богатство на нашата китна страна.