Състезания между секачи в България се провеждат от 1968 г., като през 1976 г. страната ни е била домакин на световно първенство. С настъпването на демократичните промени националната надпревара прекъсна за няколко години. Думата "дърводобив" бе заменена с "екологосъобразно ползване", но скоро се разбра, че сечта, както и да я наричаме, е потребност за правилното стопанисване на горите. Така е записано и в лесовъдската наука. А професията "дърводобивник" е една от най-специализираните и изисква много знания и умения. До края на ХХ в. се проведоха още пет надпревари и с ХХУ11 национално състезание на секачите през 2000 г. тяхната история приключи. Състезанията между залесители също датиращи от преди половин век, преживяха прекъсване, за да достигнат през 1999 г. до своето последно ХХ1У.
Целта на тези състезания бе една - да се изгражда и поддържа висока квалификация на работниците, което, от своя страна, води до отлични резултати в залесяването и до безопасна и прецизна работа при сечта.
През 2012 и 2013 г. на изложението за горска техника "Булфорест шоу" се проведоха и състезания между секачи. Отново последва пауза и от 2016 г. фирма "Андреас Штил" се опитва да събере отбори с представители от държавните горски предприятия и учебно- опитните горски стопанства, каквато бе и практиката преди. За да се види и усвои не само майсторството, а и виртуозността на професията.